Impressum

Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu vlastností a designu produktů. Může se stát, že produkty zobrazené na stránkách byly upraveny, naší snahou je však udržovat stránky maximálně aktuální.

Obsah těchto stránek podléhá autorskému zákonu. Informace jsou určeny pro osobní potřebu spotřebitele. Jakékoliv jiné použití, včetně uchovávání v databázích, kopírování a každá forma komerčního použití podléhají schválení Fruit Distillery Cooperation s.r.o.

Odkazy na stránky www.marsen.sk jsou vítány. Integrace v rámci jiných stránek podléhá schválení.

Marsen je chráněná značka společnosti Fruit Distillery Cooperation s.r.o.

Doporučujeme kultivovanou, zodpovědnou konzumaci našich produktů.