Kontakt

Kontaktný formulár

Fruit Distillery Cooperation s.r.o.

Štrková 1413
946 32 Marcelová
Slovenská republika

Tel.: 035/ 77 98 521
E-mail: info@fruitdistillery.sk

IČO: 35 979 348
DIČ: 2022139130, IČ DPH: SK2022139130

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra,odd. Sro, vložka č. 17724/N
Číslo povolenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu: 615531000074

Odporúčame kultivovanú, zodpovednú konzumáciu našich produktov.